4-Methoxycarbonyl-3-methoxyphenylboronic acid

4-Methoxycarbonyl-3-methoxyphenylboronic acid
  • Molecular Formula: C9H11BO5
  • Molecular Weight: 209.994 g/mol
Registry Numbers for 4-Methoxycarbonyl-3-methoxyphenylboronic acid:
  • Cas Number: 603122-41-4
  • EINECS Number: -
  • MDL Number: -
  • Smiles: C1(=C(C=C(B(O)O)C=C1)OC)C(=O)OC

Suppliers of 4-Methoxycarbonyl-3-methoxyphenylboronic acid

Related categories