Fmoc-L-beta-homotyrosine(OtBu)

Fmoc-L-beta-homotyrosine(OtBu)
  • Molecular Formula: C29H31NO5
  • Molecular Weight: 473.57 g/mol
Registry Numbers for Fmoc-L-beta-homotyrosine(OtBu):
  • Cas Number: 219967-69-8
  • EINECS Number: -
  • MDL Number: -
  • Smiles: C2(C1=C(C=CC=C1)C3=C2C=CC=C3)COC(NC(CC(=O)O)CC4=CC=C(OC(C)(C)C)C=C4)=O

Suppliers of Fmoc-L-beta-homotyrosine(OtBu)

Supplier: PepTech Corporation
Catalog Number: FL785-1
Synonym Chemical Name(s):
(S)-4-(4-tert-Butoxy-phenyl)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-butyric acid; 4-(4-tert-butoxyphenyl)-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}butanoic acid; benzenebutanoic acid, 4-(1,1-dimethylethoxy)-beta-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-
Other compounds from this supplier:
Related categories