Dimethyl 2-hydroxyterephthalate

Dimethyl 2-hydroxyterephthalate
  • Molecular Formula: C10H10O5
  • Molecular Weight: 210.186 g/mol
Registry Numbers for Dimethyl 2-hydroxyterephthalate:
  • Cas Number: 6342-72-9
  • EINECS Number: -
  • MDL Number: -
  • Smiles: C1(=CC=C(C(=O)OC)C=C1O)C(=O)OC

Suppliers of Dimethyl 2-hydroxyterephthalate

Related categories